Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym!

Cennik

CENNIK BILETÓW W STREFIE MIEJSKIEJ – obowiązujący od 25.10.2012 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXV/159/2012
z dnia 25 października 2012 r.

Lp. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
BILETY JEDNORAZOWE
1. Normalny jednorazowy
• ważny przez 40 minut od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów lub ważny w pojeździe, w którym został skasowany, na całej długości trasy, tj. do przystanku końcowego, bez względu na czas przejazdu.
2,20 zł 1,20 zł 1,10 zł
2. Nocny jednorazowy
• uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie linii komunikacji nocnej bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu.
5,00 zł
3. Bilet linii "F" 1,00 zł
4. Opłata za bagaż
• za bagaż o wymiarach powyżej 60x40x20cm, wózków dziecinnych, roweru lub psa za wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidzącej.
1,00 zł

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE
5. Bilet 24-godzinny
• ważny przez 24 godziny od momentu skasowania.
9,00 zł 4,50 zł

BILETY OKRESOWE IMIENNE
6. Bilet 10-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 10 dni od daty zakupu.
26,00 zł 13,00 zł
7. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.
70,00 zł 35,00 zł
8. Bilet 90-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.
190,00 zł 95,00 zł
9. Bilet rodzinny
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. Przysługuje każdej osobie objętej Programem "Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus"
10,00 zł

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA
10. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.
100,00 zł
11. Bilet 90-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.
250,00 zł
Objaśnienie:
1. Pora nocna obowiązuje od godz. 0:00 do 5:00.
2. W porze nocnej ulgi taryfowe w przejazdach nie przysługują.
3. Strefa miejska obejmuje obszar w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik.
4. W autobusach komunikacji miejskiej w Kraśniku obowiązują tylko bilety z nadrukiem – MPK Sp. z o.o. w Kraśniku oraz zakupione w systemie płatności elektronicznej.

OPŁATY SPECJALNE W STREFIE MIEJSKIEJ – obowiązujące od 01.01.2012 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XIV/97/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.

Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu (dokumentu przewozu). W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
1. Za przejazd bez ważnego biletu 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. Za przewóz bagażu, roweru lub zwierzęcia bez ważnego biletu. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
4. Za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy. 100-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
5. Uiszczenie opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu. Uprawnia do pomniejszenia opłaty dodatkowej o 30%

Za koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, dokonywanych przez Biuro Obsługi Klienta MPK, pobieranej w przypadku, gdy zostanie przedstawiony, w terminie 7 dni od daty przejazdu, ważny imienny bilet okresowy lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie można było okazać kontrolerowi - 10,00 zł.

Zarządzenie Nr 1/01/2012r. Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o. w Kraśniku z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty manipulacyjnej.

Ta strona używa plików COOKIE w celu prawidłowego jej działania (podtrzymanie sesji użytkownika, kontrola formularzy) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij Close