Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym!

Cennik

CENNIK BILETÓW W STREFIE MIEJSKIEJ – obowiązujący od 30.05.2019 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr VIII/62/2019
z dnia 30 maja 2019 r.

Lp. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
BILETY JEDNORAZOWE
1. Bilet jednorazowy
• ważny przez 40 minut od momentu zakupu u kierowcy lub skasowania w kasowniku z możliwością przesiadania się do innych pojazdów lub ważny w pojeździe, w którym został zakupiony lub skasowany, na całej długości trasy, tj. do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie, bez względu na czas przejazdu.
2,20 zł 1,20 zł 1,10 zł
2. Bilet linii "F" 1,00 zł
3. Bilet nocny jednorazowy
• uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie w porze nocnej.
5,00 zł
4. Opłata za bagaż
• za bagaż o wymiarach powyżej 90x70x50 cm (z wyjątkiem walizek podróżnych, toreb i plecaków), wózków (z wyjątkiem wózków służących do przewozu osób niepełnosprawnych lub dzieci, w momencie gdy w pojeździe znajduje się osoba z nich korzystająca), roweru, psa lub kota (z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidzącej). Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadanie przez pasażera uprawnienia do ulg.
1,00 zł

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE
5. Bilet 24-godzinny
• ważny przez 24 godziny od momentu skasowania.
9,00 zł 4,50 zł

BILETY OKRESOWE IMIENNE
6. Bilet 10-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 10 dni od daty zakupu.
26,00 zł 13,00 zł
7. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.
70,00 zł 35,00 zł
8. Bilet 90-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.
190,00 zł 95,00 zł
9. Bilet rodzinny
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. Przysługuje każdej osobie objętej Programem "Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus"
10,00 zł

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA
10. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu.
100,00 zł
11. Bilet 90-dniowy na wszystkie linie
• ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu.
250,00 zł
Objaśnienie:
1. Pora nocna obowiązuje od godz. 24:00 do 4:00.
2. W porze nocnej ulgi taryfowe w przejazdach nie przysługują.
3. Strefa miejska obejmuje obszar w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik.
4. W autobusach komunikacji miejskiej w Kraśniku obowiązują tylko bilety z nadrukiem – MPK Sp. z o.o. w Kraśniku oraz zakupione w systemie płatności elektronicznej.

OPŁATY DODATKOWE – obowiązujące od 30.05.2019 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr VIII/62/2019
z dnia 30 maja 2019 r.

Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu (dokumentu przewozu). W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
1. Za przejazd bez ważnego biletu 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. 30-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. Za przewóz bagażu, roweru lub zwierzęcia bez ważnego biletu. 15-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
4. Za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy. 100-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
5. Uiszczenie opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu. Uprawnia do pomniejszenia opłaty dodatkowej o 35%
6. Koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, dokonywanych przez Biuro Obsługi Klienta MPK, pobieranej w przypadku, gdy zostanie przedstawiony, w terminie 7 dni od daty przejazdu, ważny imienny bilet okresowy lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie można było okazać kontrolerowi. 10,00 zł

Ta strona używa plików COOKIE w celu prawidłowego jej działania (podtrzymanie sesji użytkownika, kontrola formularzy) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij Close