Cennik

CENNIK BILETÓW W STREFIE MIEJSKIEJ – obowiązujący od 10.09.2022 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LIII/436/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
(Załącznik Nr 1)

Lp. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
BILETY JEDNORAZOWE
1. Bilet jednorazowy
• ważny przez 40 minut od momentu zakupu u kierowcy, skasowania w kasowniku z możliwością przesiadania się do innych pojazdów lub ważny w pojeździe, w którym został zakupiony lub skasowany, na całej długości trasy, tj. do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie, bez względu na czas przejazdu. Ważny tylko w strefie miejskiej.
3,40 zł 2,00 zł 1,70 zł
2. Bilet jednorazowy nocny
• uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie linii komunikacji miejskiej w porze nocnej bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu.
8,00 zł
3. Bilet kursów pracowniczych „F"
• uprawnia do jednokrotnego przejazdu na trasie linii „F” lub na kursach innych linii określonych stosownym indeksem.
2,00 zł
4. Opłata za bagaż
• za bagaż o wymiarach powyżej 90x70x50 cm (z wyjątkiem walizek podróżnych, toreb i plecaków), wózków (z wyjątkiem wózków służących do przewozu osób niepełnosprawnych lub dzieci, w momencie gdy w pojeździe znajduje się osoba z nich korzystająca), roweru, psa lub kota (z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidzącej). Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadanie przez pasażera uprawnienia do ulg.
1,00 zł

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE
5. Bilet 24-godzinny
• ważny przez 24 godziny od momentu zakupu lub skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów niż pojazd, w którym bilet został zakupiony bądź skasowany. Ważny tylko w strefie miejskiej.
14,00 zł 7,00 zł

BILETY OKRESOWE IMIENNE
6. Bilet 10-dniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej
• ważny przez kolejne 10 dni od daty zakupu. Bilet ważny tylko w strefie miejskiej.
40,00 zł 20,00 zł
7. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. Bilet ważny tylko w strefie miejskiej.
110,00 zł 55,00 zł
8. Bilet 90-dniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej
• ważny przez kolejne 90 dni od daty zakupu. Bilet ważny tylko w strefie miejskiej, tj. w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik.
300,00 zł 150,00 zł
9. Bilet rodzinny
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. Przysługuje każdej osobie objętej Programem „Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”.
10,00 zł
Objaśnienie:
1. Pora nocna obowiązuje od godz. 24:00 do godz. 4:00.
2. W porze nocnej ulgi taryfowe oraz bilety wieloprzejazdowe i okresowe w przejazdach nie przysługują.
3. W autobusach komunikacji miejskiej w Kraśniku obowiązują tylko bilety z nadrukiem - MPK Sp. z o.o. w Kraśniku oraz zakupione w systemie płatności elektronicznej.
4. Strefa miejska obejmuje obszar w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik. Granice strefy stanowią przystanki wyznaczone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

CENNIK BILETÓW W STREFIE POZAMIEJSKIEJ – obowiązujący od 10.09.2022 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LIII/436/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
(Załącznik Nr 2)

Lp. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy Ulgowy 50%
BILETY JEDNORAZOWE
1. Bilet jednorazowy
• ważny przez 40 minut od momentu zakupu u kierowcy, skasowania w kasowniku z możliwością przesiadania się do innych pojazdów lub ważny w pojeździe, w którym został zakupiony lub skasowany, na całej długości trasy, tj. do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie, bez względu na czas przejazdu. Ważny w strefie miejskiej i pozamiejskiej.
4,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
2. Opłata za bagaż
• za bagaż o wymiarach powyżej 90x70x50 cm (z wyjątkiem walizek podróżnych, toreb i plecaków), wózków (z wyjątkiem wózków służących do przewozu osób niepełnosprawnych lub dzieci, w momencie gdy w pojeździe znajduje się osoba z nich korzystająca), roweru, psa lub kota (z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidzącej). Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadanie przez pasażera uprawnienia do ulg.
1,00 zł

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE
4. Bilet 24-godzinny
• ważny przez 24 godziny od momentu zakupu lub skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów niż pojazd, w którym bilet został zakupiony bądź skasowany. Ważny w strefie miejskiej i pozamiejskiej.
18,00 zł 9,00 zł

BILETY OKRESOWE IMIENNE
5. Bilet 10-dniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej i pozamiejskiej
• ważny przez kolejne 10 dni od daty zakupu. Bilet ważny w strefie miejskiej i pozamiejskiej.
70,00 zł 35,00 zł
6. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej i pozamiejskiej
• ważny przez kolejne 30 dni od daty zakupu. Bilet ważny w strefie miejskiej i pozamiejskiej.
140,00 zł 70,00 zł
Objaśnienie:
1. W autobusach komunikacji miejskiej w Kraśniku obowiązują tylko bilety z nadrukiem - MPK Sp. z o.o. w Kraśniku oraz zakupione w systemie płatności elektronicznej.
2. Strefa pozamiejska obejmuje wszystkie linie poza granicami administracyjnymi Miasta Kraśnik. Granice strefy stanowią przystanki wyznaczone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

OPŁATY DODATKOWE – obowiązujące od 10.09.2022 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LIII/436/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
(Załącznik Nr 4)

Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu (dokumentu przewozu). W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
1. Za przejazd bez ważnego biletu. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. Za przewóz bagażu, roweru lub zwierzęcia bez ważnego biletu. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
4. Za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy. 100-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
5. Uiszczenie opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu. Uprawnia do pomniejszenia opłaty dodatkowejo 30%
6. Koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, dokonywanych przez Biuro Obsługi Klienta MPK, pobieranej w przypadku, gdy zostanie przedstawiony, w terminie 7 dni od daty przejazdu, ważny imienny bilet okresowy lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie można było okazać kontrolerowi. 20,00 zł

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.